Gọi ngay:

0988893863
Loading...

  LUẬT SƯ TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ, KINH DOANH, HÀNH CHÍNH, HÔN NHÂN, LAO ĐỘNG

  Văn phòng luật sư JVN có đội ngũ luật sư am tường pháp luật, có nhiều năm kinh nghiệm trong tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong vụ án dân sự.....

  • Chia sẻ qua viber bài: LUẬT SƯ TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ, KINH DOANH, HÀNH CHÍNH, HÔN NHÂN, LAO ĐỘNG

  Văn phòng luật sư JVN có đội ngũ luật sư am tường pháp luật, có nhiều năm kinh nghiệm trong tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong vụ án dân sự, kinh doanh - thương mại, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hoạt động dưới đây :

  1.Tranh tụng trong vụ án dân sự:

  - Khi được yêu cầu, chúng tôi cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong vụ án dân sự bao gồm : tư vấn hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự, cử luật sư tham gia tố tụng ngay sau khi có thông báo thụ lý vụ án dân sự của tòa án nhân dân có thẩm quyền, tham gia cùng tổ chức, cá nhân tại các buổi hòa giải, công khai chứng cứ, các buổi lấy lời khai, đối chất, tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm hoặc phúc thẩm tại tòa án nhân dân các cấp.

  - Tư vấn, soạn thảo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm hoặc đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án có hiệu lực pháp luật khi khách hàng có yêu cầu.

  2. Tranh tụng trong vụ án kinh doanh - thương mại:

  - Khi được yêu cầu, chúng tôi cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong vụ án kinh doanh thương mại bao gồm : tư vấn hồ sơ khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại, cử luật sư tham gia tố tụng ngay sau khi có thông báo thụ lý vụ án kinh doanh thương mại của tòa án nhân dân có thẩm quyền ( hoặc của Trọng tài Thương mại ), tham gia cùng tổ chức, cá nhân tại các buổi hòa giải, công khai chứng cứ, các buổi lấy lời khai, đối chất, tham gia phiên tòa kinh doanh thương mại sơ thẩm hoặc phúc thẩm tại tòa án nhân dân các cấp, Trọng tài thương mại

  - Tư vấn, soạn thảo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm hoặc đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án có hiệu lực pháp luật khi khách hàng có yêu cầu.

  3. Tranh tụng trong vụ án hành chính:

  - Khi được yêu cầu, chúng tôi cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong vụ án hành chính bao gồm : tư vấn hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính , cử luật sư tham gia tố tụng ngay sau khi có thông báo thụ lý vụ án hành chính của tòa án nhân dân có thẩm quyền , tham gia cùng tổ chức, cá nhân tại các buổi đối thoại,các buổi lấy lời khai, đối chất, tham gia phiên tòa hành chính sơ thẩm hoặc phúc thẩm tại tòa án nhân dân các cấp.

  - Tư vấn, soạn thảo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm hoặc đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án có hiệu lực pháp luật khi khách hàng có yêu cầu.

  4. Tranh tụng trong vụ án hôn nhân và gia đình:

  - Khi được yêu cầu, chúng tôi cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người liên quan trong vụ án hôn nhân và gia đình bao gồm : tư vấn hồ sơ khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình, tư vấn các và nghĩa vụ liên quan của đương sự trong vụ án hôn nhân và gia đình, cử luật sư tham gia tố tụng ngay sau khi có thông báo thụ lý vụ án  của tòa án nhân dân có thẩm quyền, tham gia cùng khách hàng tại các buổi hòa giải, công khai chứng cứ, các buổi lấy lời khai, đối chất, tham gia phiên tòa hôn nhân và gia đình sơ thẩm hoặc phúc thẩm tại tòa án nhân dân các cấp.

  - Tư vấn, soạn thảo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm hoặc đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án có hiệu lực pháp luật khi khách hàng có yêu cầu.

  5. Tranh tụng trong vụ án lao động:

  - Khi được yêu cầu, chúng tôi cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người liên quan trong vụ án lao động bao gồm : tư vấn hồ sơ khởi kiện vụ án lao động, tư vấn các và nghĩa vụ liên quan của đương sự trong vụ án lao động, cử luật sư tham gia tố tụng ngay sau khi có thông báo thụ lý vụ án  của tòa án nhân dân có thẩm quyền, tham gia cùng khách hàng tại các buổi hòa giải, công khai chứng cứ, các buổi lấy lời khai, đối chất, tham gia phiên tòa lao động sơ thẩm hoặc phúc thẩm tại tòa án nhân dân các cấp.

  - Tư vấn, soạn thảo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm hoặc đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án có hiệu lực pháp luật khi khách hàng có yêu cầu.

  Hãy liên hệ ngay với Chúng tôi khi Quý khách cần mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án dân sự, kinh doanh - thương mại, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động tại tòa án.

  Tags

   

  Dịch vụ liên quan

  Không có thông tin cho loại dữ liệu này

  Dịch vụ hot

  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

  Văn phòng luật sư JVN nhận cung cấp toàn diện các dịch vụ có liên quan đến doanh nghiệp. Bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau đây :

  DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP

  Hoạt động của doanh nghiệp luôn gắn liền với việc hiểu đúng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp rất đồ sộ liên quan đến nhiều ngành luật khác nhau. Nếu bạn là CEO của doanh nghiệp bạn cần có một cố vấn pháp lý bên cạnh để tham vấn và đưa ra các quyết định liên quan đến việc tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.