Gọi ngay:

0988893863
Loading...

  LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong phạm vi dịch vụ, Văn phòng luật sư JVN  có thể cử luật sư hoặc chuyên gia pháp lý làm đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức để tham gia trong quá trình đàm phán, giải quyết các bất đồng hoặc tranh chấp giữa cá nhân, tổ chức với một hoặc nhiều bên có liên quan hoặc cử luật sư đại diện cho Quý khách tham gia tố tụng tại tòa án hoặc tham gia làm việc tại Thi hành án dân sự.

  • Chia sẻ qua viber bài: LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong phạm vi dịch vụ, Văn phòng luật sư JVN  có thể cử luật sư hoặc chuyên gia pháp lý làm đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức để tham gia trong quá trình đàm phán, giải quyết các bất đồng hoặc tranh chấp giữa cá nhân, tổ chức với một hoặc nhiều bên có liên quan hoặc cử luật sư đại diện cho Quý khách tham gia tố tụng tại tòa án hoặc tham gia làm việc tại Thi hành án dân sự.Cụ thể như sau:

  1. Đại diện theo ủy quyền của Quý khách để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong sản xuất kinh doanh như : tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa, tranh chấp hợp đồng dịch vụ, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng xây dựng....

  2. Đại diện theo ủy quyền của Quý khách trong việc đàm phán, chuẩn bị các văn bản cần thiết cho quá trình giải quyết các tranh chấp với tổ chức, cá nhân phát sinh trong kinh doanh hoặc đời sống. 

  3. Cử luật sư làm đại diện  pháp lý cho Quý khách tham gia tố tụng tại Tòa án trong các vụ án dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính...khi được Quý khách ủy quyền.

  4. Cử luật sư đại diện cho Quý khách trong giải quyết các tranh chấp thanh toán công nợ, bao gồm đại diện đàm phán, tham gia tố tụng và thi hành án để xử lý dứt điểm các tranh chấp công nợ.

  5. Cử luật sư làm đại diện pháp lý cho Quý khách trong quá trình thi hành án dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

  Tags

   

  Dịch vụ liên quan

  Không có thông tin cho loại dữ liệu này

  Dịch vụ hot

  DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

  Văn phòng luật sư JVN nhận cung cấp toàn diện các dịch vụ có liên quan đến doanh nghiệp. Bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau đây :

  DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP

  Hoạt động của doanh nghiệp luôn gắn liền với việc hiểu đúng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp rất đồ sộ liên quan đến nhiều ngành luật khác nhau. Nếu bạn là CEO của doanh nghiệp bạn cần có một cố vấn pháp lý bên cạnh để tham vấn và đưa ra các quyết định liên quan đến việc tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.